Što se troši u mom Trogiru

Ponekad je gradske proračune teško razumjeti, stoga grad Trogir nudi pristup proračunu nove generacije sa jednostavnom dostupnošću financijskih informacija koje građanima omogućuju da interaktivno pregledavaju i lakše razumiju gdje se troši njihov novac.

Krenite sa pregledom proračuna →

Prihodi
11
Rashodi: ekonomski
11
Rashodi: funkcijski
11
Grad Trogir, Hrvatska
avb-logo